SERVEI D'ATENCIÓ AL PACIENT (SAIP)

El Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del Departament de Salud de Torrevieja – Hospital, és la unitat funcional responsable d'atendre, informar i assessorar els ciutadans que utilitzen el sistema sanitari públic.

 

FUNCIONS

 • Informació i assessorament sobre aquelles qüestions i demandes que siguen de la seua competència.
 • Tutelar drets i deures del pacient.
 • Gestió de casos i millora contínua de la qualitat assistencial.
 • Tramitar agraïments, suggeriments i queixes.
 • Informació i registre de la lliure elecció de facultatiu d’Especialitzada.
 • Registre de plans de part.
 • Informació i registre de segona opinió.
 • Informació i registre de les voluntats anticipades.
 • Facilitar l'accés del pacient al Comité de Bioètica del Departament.
 • Col·laborar en enquestes de satisfacció.
 • Coordinar activitats de voluntariat sanitari.
 • Col·laborar amb la Direcció del Departament i la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient en les iniciatives que es promoguen a fi d'augmentar la satisfacció i la qualitat de l'atenció.
 • Punt d'Informació per a Donació de Medul·la Òssia.

 

RECURSOS HUMANS

 • 1 Infermer Cap.
 • 1 Infermera.

 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

 • Laborables, de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 hores.
 • Laborables, divendres d'11.30 a 13.30 hores.

 

COMO CONTACTAR AMB NOSALTRES?

El SAIP està situat en la planta-1 de l'hospital, en el vestíbul principal, al costat del taulell de recepció.Les gestions (reclamacions de cites, proves, informacions diverses, etc.) o qualsevol altre dubte les pot realitzar: