Documentació Clínica

Sol·licitud de Documentació Clínica

En aquest apartat pot obtindre els documents necessaris per a sol·licitar Documentació Clínica a la Unitat d'Admissió i Documentació Clínica (UDCA) de l'Hospital Universitari de Torrevella.

Els passos a seguir per a la seua presentació telemàtica són:

 1. Descarregar les instruccions i documentació necessària que l'ajudaren a l'hora d'emplenar la sol·licitud
 2. Descarregar l'imprés de sol·licitud
 3. Emplenar la sol·licitud
 4. Adjuntar documentació acreditativa necessària sol·licitada en cada cas en format PDF
 5. Remetre tot (sol·licitud i documents) a la següent direcció email: udcainformes_torrevieja@gva.es

També podrà realitzar aquest procediment i presentar la documentació oportuna de manera presencial a l'Hospital Universitari de Torrevella o en el seu centre de salut més pròxim.

 • Instruccions emplenament (PDF)
 • Imprés de sol·licitud de documentació clínica (PDF)
 • Documentació acreditativa per a a adjuntar a la sol·licitud de documentació clínica (PDF)
 • Autorització per a sol·licitud i/o lliurament de documentació clínica (PDF)
 • Sol·licitud telemàtica de certificat de defunció (Registre civil en línia)
 • Sol·licitud de fulla assistencial i/o informació general de l'incident d'assistència sanitària prestada pel Servei d'Emergències Sanitàries (certificat d'assistència)

Sol·licitud de Rectificació, Limitació i/o Oposició

En aquest apartat pot obtindre els documents necessaris per a sol·licitar la rectificació, limitació i/o oposició de les seues dades clíniques.

Els passos a seguir per a la seua presentació telemàtica són:

 1. Descarregar les instruccions i documentació necessària que l'ajudaren a l'hora d'emplenar la sol·licitud
 2. Descarregar l'imprés de sol·licitud
 3. Emplenar la sol·licitud
 4. Adjuntar documentació acreditativa necessària sol·licitada en cada cas en format PDF
 5. Remetre tot (sol·licitud i documents) a la següent direcció email: udcainformes_torrevieja@gva.es

També podrà realitzar aquest procediment i presentar la documentació oportuna de manera presencial a l'Hospital Universitari de Torrevella o en el seu centre de salut més pròxim.

Documentació

 • Instruccions emplenament (PDF)
 • Imprés de sol·licitud de rectificació, limitacions i/o oposició (PDF)
 • Documentació acreditativa per a a adjuntar a la sol·licitud de rectificació, limitacions i/o oposició (PDF)
 • Autorització per a sol·licitud de rectificació, limitacions i/o oposició (PDF)

Horari d'atenció telefònica de l'Àrea de Documentació Clínica de l'hospital: de 9.00 a 10.30 hores, de dilluns a divendres (dies laborables).

Telèfon de contacte: 965 695 511

Horari d'atenció directa al públic: dilluns, dimecres i divendres d'11.00 a 13.00 hores.